Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

  • Chcete se lépe uplatnit na trhu práce?
  • Chcete snáze najít zaměstnání?
  • Chcete být absolventem filologie s potřebnými znalostmi
    z oblasti ekonomie a práva?

Projekt Inovace filologických oborů nabízí možnost rozšířit vaše studijní zaměření. I po ukončení projektových aktivit, jsou ve studijních plánech, do projektu zapojených kateder, zařazeny všechny inovované a nově vytvořené předměty.
Předměty, které pro vás otevíráme v akademickém roce 2017/2018

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce je projekt, který byl realizován Studijním oddělením Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s cílem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů filologických studijních oborů kateder anglistiky a amerikanistiky, bohemistiky, romanistiky a slavistiky. Výstupem projektu jsou studijní opory pro nové a inovované předměty, které jsou zavedeny do výuky příslušných kateder. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Klíčové aktivity projektu byly realizovány od 1. 1. 2011 do 31. 7. 2013.

Cílovou skupinou projektu byli studenti filologických oborů kateder anglistiky a amerikanistiky, bohemistiky, romanistiky a slavistiky, kteří si prostřednictvím inovací stávajícího kurikula, navýšili odborné a praktické dovednosti a zlepšili své vyhlídky při vstupu na trh práce.

Partnerem projektu byl Úřad práce v Olomouci,který zabezpečil konzultace při tvorbě studijních opor s přihlédnutím na potřeby absoventa na trhu práce.

Zvýšení uplatnitelnosti absovnentů na trhu práce je zájmem celé FF UP a proto byl předkládanému záměru přiznán statut pilotního projektu, jehož metodika a závěry a se plánují využít v celofakultním měřítku.