Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

VÝSTUPY PROJEKTU - studijní materiály

Seznam studijních opor, které vznikly v rámci projetku

Katedra anglistiky a amerikanistiky

FONFÁROVÁ, Vladimíra. 2012. Jazykové cvičení JC02.
GREGOROVÁ, Markéta. 2012. Jazykové cvičení JC01.
KEPKOVÁ, Martina. 2012. Jazykové cvičení JC06. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3194-9
KEPKOVÁ, Martina. 2012. Jazykové cvičení JC07. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3195-6
MOLNÁR, Ondřej. 2012. Jazykové cvičení JC04.
PAZDEROVÁ, Sabina. 2012. Jazykové cvičení JC03. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3196-3
PAZDEROVÁ, Sabina. 2012. Jazykové cvičení JC05. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3197-0
PAZDEROVÁ, Sabina. 2012. Jazykové cvičení JCC1.
PAZDEROVÁ, Sabina. 2012. Jazykové cvičení JCB2.

Katedra bohemistiky

GILK, Erik. 2012. Tvůrčí literární kritika s překlady. (skriptum v přípravě)
HRADILOVÁ, Darina. 2012. Ortografické cvičení pro bohemisty. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3045-4
HRADILOVÁ, Darina. 2012. Česká lexikologie v překladech a cvičeních. (elektronické skriptum v přípravě)
KOMÁREK, Karel. 2012. Vlastní jména v komunikaci. (elektronické skriptum v přípravě)
LINEK, Josef. 2012. Česko-anglický slovník jazykovědných pojmů. (elektronické skriptum v přípravě)
MACHALA, Lubomír. 2012. Olomoucká polistopadová poezie a próza. (monografie v přípravě)
SVOBODOVÁ, Jindřiška. 2012. Syntaktické rozbory v praxi. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3046-1
VRAJOVÁ, Jana. 2012. Studijní opora předmětu Základy literárněvědné práce. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3036-2

Katedra romanistiky

KADLEC, Jaromír. Jazyková politika frankofonních zemí. (monografie v přípravě)
KONÍČKOVÁ, Šárka. 2012. Notions fondamentales d‘économie et de gestion. (elektronické skriptum v přípravě)
VOŽDOVÁ, Marie, MATOUŠKOVÁ, Jiřina. 2012. Vybrané kapitoly z literární reflexe multikulturní Francie. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-3044-7
VOŽDOVÁ, Marie. Kulturní reflexe multikulturní Francie. (monografie v přípravě)

Katedra slavistiky

KAPITÁNOVÁ, Jindřiška. 2012. Srovnávací česko-ruská stylistika. Antologie textů s komentářem.
STĚPANOVA, Ludmila, VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Multikulturní komunikace v obchodní sféře s přihlédnutím k překladu. (elektronické skriptum v přípravě)
STĚPANOVA, Ludmila, VYCHODILOVÁ, Zdeňka. 2011. Reálie současného Ruska. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-2855-0
STĚPANOVA, Ludmila. 2012. Nová ruská slovní zásoba. Slovníček ke kurzu Vývojové tendence současné ruštiny.
VOBOŘIL, Ladislav. 2012. Obchodní ruština a obchodní čeština (obchodní dopis) - srovnávací pohled.(bude vydáno ve VUP)
VOBOŘIL, Ladislav: Obchodní ruština - antologie textů -s komentářem a cvičeními. (bude vydáno ve VUP)
VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Teorie překladu pro rusisty. (skriptum v přípravě)
VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Vybrané kapitoly z teorie překladu.(studijní materiály))
VYSLOUŽILOVÁ, Eva, MACHALOVÁ, Milena. 2011. Cvičebnice překladu pro rusisty - Politika, Ekonomika. Olomouc: VUP. ISBN 978-80-244-2854-3