Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

Seznam nových a inovovaných předmětů

V rámci udržitelnosti projektu Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce budou v akademickém roce 2017/2018 otevřeny tyto nové a inovované předměty:

Katedra anglistiky a amerikanistiky
NázevKódSemestrTyp předmětu
Jazykové cvičení 1KAA/AJC1ZS/LSA
Jazykové cvičení 2KAA/AJC2ZS/LSA
Jazykové cvičení 3KAA/AJC3ZS/LSA
Jazykové cvičení 4KAA/AJC4ZS/LSA
Jazykové cvičení 5KAA/AJC5ZS/LSA
Jazykové cvičení 6KAA/AJC6ZS/LSA
Jazykové cvičení 7KAA/AJC7ZS/LSA
Souborná jazyková zkouška B2KAA/JZB2ZS/LSA
Souborná jazyková zkouška C1KAA/JZC1ZS/LSA

 

Katedra bohemistiky
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Praktická syntaxKBH/SYN
KBH/SYNS
ZSA
Úvod do obecné jazykovědyKBH/JUOJ
KBH/UOJS
ZSA
Základy literárněvědné práceKBH/ZLPZSA
Současná česká literaturaKBH/ESCL
KBH/ESCLP
KBH/ESCLS
ZSB
TextologieKBH/TEXZSA
Lexikologie a lexikografieKBH/LX
KBH/LXS
LSA
Praktická ortografie KBH/VPO LSB
Vlastní jména v jazykovém systému a komunikaci
a komunikaci
KBH/VVJMLSB
Literárněkritické praktikumKBH/VLPLSB
Studentský časopisKBH/VSTCLSB

 

Katedra romanistiky
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Odborný jazyk 1-6KRF/ODBJ1-6 ZS/LSA
Překladatelské cvičeníKRF/CPT1-4 ZS/LSB
Cestovní ruchKRF/CRZS/LSB
Francouzské umění v kontextu evropské frankofonní kultury KRF/FUFKZS/LSB
Jazyková politika frankofonních zemíKRF/JPFRZZS/LSB
Kulturní reflexe multikulturní FrancieKRF/KRMFRZS/LSB
Obchodní korespondenceKRF/OKZS/LSB
Překladatelská praxeKRF/PPXZS/LSB
Tlumočnická cvičeníKRF/TS1ZS/LSB

 

Katedra slavistiky
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Překlad odborného textu 1, 2 KSR/7PS 1,2 ZS/LSA
Ruské reálie 1,2KSR/7RR1,2 ZS/LSA
Obchodní a právní ruštinaKSR/7OPR ZSA
Úvod do teorie překladuKSO/7TMPZSA
Teorie překladuKSR/7TPPZSA
Srovnávací stylistikaKSR/7SRSTLSA
Vývojové tendence v současné ruštiněKSR/VTSR ZSA
Mezikulturní komunikaceKSR/7MK
KSR/MK
LSB

 

Katedra aplikované ekonomie
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Ekonomické principy pro praxiKAE/EPPZSB/C*
Přechod absolventa do praxeKAE/PAPZSB/C*
Specializované bankovní produktyKAE/SPBZSB/C*
Právo pro praxiKAE/PRPZSC*
Podniková ekonomika - základyKAE/PENLSB/C*
* dle oboru