Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

Ing. Pavlína Grigárková
Hlavní řešitelka projektu
Kontakt: 585 633 036

Mgr. Dana Hellová
Koordinátorka projektu
Kontakt: 733 690 670

Odborná garantka za Katedru anglistiky a amerikanistiky
PhDr. Sabina Pazderová
Kontakt: 585 633 120

Odborná garantka za Katedru bohemistiky
Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.
Kontakt: 585 633 168

Odborný garant za Katedru romanistiky
Doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Ph.D.
Kontakt: 585 633 343

Odborná garantka za Katedru slavistiky
Doc. PhDr. Zdenka Vychodilová, CSc.
Kontakt: 585 633 382