Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

1. Konference "Absolventi filologických oborů včera, dnes a zítra"

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání, výměnu zkušeností a názorů filologických odborníků z akademického a neakademického prostředí se studenty VŠ. Konference je plánována v druhé polovině září 2011. Výstupem bude elektronický sborník příspěvků. Více informací o konferenci zde.

2. Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce vč. vytvoření

Druhá klíčová aktivita je zaměřena na vytvoření studijních opor pro nové a inovované předměty filologických studijních oborů kateder anglistiky a amerikanistiky, bohemistiky, romanistiky a slavistiky. Inovace budou reflektovat výsledky sociologického průzkumu mezi absolventy filologických oborů, který byl realizován Laboratoří sociálně-vedních výzkumů při Katedře sociologie a andragogiky před zahájením samotného projektu. Mezi výstupy této klíčové aktivity patří nové a inovované skripta, slovníčky, antologie, atd. Jedním z výstupů je i vytvoření podkladů pro nový předmět, který bude reflektovat potřeby ekonomické gramotnosti absolventů po nástupu na trh práce. Tuto studijní oporu vytvoří akademičtí pracovníci Katedry aplikované ekonomie FF UP. Nově vytvořená skripta budou před zveřejněním podrobena recenzi a získají podobu relevantních akademických zdrojů hodnocených v Rejstříku informací o výsledků Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Klíčová aktivita bude realizována od března 2010 do února 2011.

3. Pilotní ověření inovovaných filologických studijních oborů

Cílem aktivit klíčové aktivity je zavedení nových a inovovaných předmětů do filologických studijních oborů v akademickém roce 2011/2012 a 2012/2013. V rámci výuky budou realizovány workshopy, veřejné přednášky a konference. Samotné výuce bude předcházet motivační workshop se zástupci partnera Úřadu práce v Olomouci. Výuka bude evaluována po každém zakončeném semestru. Připomínky a podněty z evaluací budou zapracovýny do kurikul a výuky jednotlivých předmětů. Souhrnné informace o průběhu a ývsledcích projektu budou prezentovány na závěrečném pracovním setkání, které bude určeno členům cílové skupiny, akademickým pracovníkům zástupcům kateder a vedení FF UP. Klíčová aktivita bude realizována v období leden 2012 - červenec 2013.